Family

Veelgestelde vragen

Ik ben verhuisd. Hoe zorg ik ervoor dat het fiscaal attest opgemaakt wordt op mijn nieuw adres?

Indien je gegevens gewijzigd zijn of je hebt een fout adres doorgegeven, kan je dit melden via: fondsadmin@riebedebie.be.

Recht op fiscaal attest?

Doneer je tijdens het jaar 40 euro of meer, dan ontvang je een fiscaal attest. Het bedrag van 40 euro of meer kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. Hierdoor krijg je recht op een belastingsvermindering van 45% van het bedrag van je gift. Onze kwetsbare mensen ontvangen dus 100 % van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro, want je krijgt 18 euro terug.

Opgelet: giften die je via een derde partij zoals Facebook doet (bijvoorbeeld voor iemands verjaardag), geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingaftrek te bekomen.

Hou rekening met volgende uitzonderingen:

  • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 10 % van het totale netto-inkomen en maximaal 376.350 euro.
  • In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Waarom vakantie bieden? Dat lost de armoede toch niet op.

Sommige mensen willen niet deelnemen aan vrijetijd, vakantie of uitstappen. Dit is een persoonlijke keuze. Niet kunnen deelnemen is uitsluiting. Mensen in armoede leven in een voortdurende stress. Even afstand nemen, even met vakantie kunnen gaan, geeft vaak de nodige ruimte en rust. Het lost de armoede niet op, maar het zorgt wel voor meer veerkracht.

Wanneer ontvang ik dit fiscaal attest?

Dit fiscaal attest ontvang je automatisch in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Dus doe je een storting in de zomer van 2020, dan ontvang je het fiscaal attest ergens in de loop van februari 2021.

Let wel: de gestorte bedragen moeten op 31 december van het kalenderjaar op de rekening van het iedereen-verdient-vakantiefonds staan. Staat de storting pas in januari op de rekening, dan geldt de storting pas voor het volgende kalenderjaar, dus in ons voorbeeld in 2022.

Wat doen we met het ingezamelde geld?

Het ingezamelde geld wordt 100% gebruikt om de meest kwetsbare burgers te laten genieten van een vakantie, van A tot Z, volledig op maat. Afhankelijk van het profiel en de noden van de mensen, worden ze begeleid naar een groeps- of vakantieverblijf in Vlaanderen. Soms is een daguitstap de juiste oplossing. Indien nodig worden er zorgoplossing aangeboden.

Wat is de impact van jouw donatie? 

Vele kleintjes maken een grote. Met elke bijdrage maken we zeker iemand blij, maar als je ons een extra steuntje geeft, dan maken we misschien wel een heel gezin gelukkig.

Om je een idee te geven:
Met 15 euro kunnen we iemand één dagje vakantieplezier bezorgen, met 150 euro bieden we voor een gezin van vier een dag volpension aan.

Wat is het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds?

Het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds is BE69 3631 1911 0178.

Wat is het verschil met iedereenverdientvakantie.be

Iedereen Verdient Vakantie zet zich samen met meer dan 2.000 professionele partners al jaren in om zoveel mogelijk mensen een fijne vakantie-ervaring te bieden. Samen met de partners biedt het netwerk sociale tarieven of vakantieoplossingen aan voor mensen met minder financiële slagkracht of mensen met beperkingen. Meer dan 150.000 vakantiegangers genieten hierdoor ieder jaar van een daguitstap of een vakantie. Voor de meest kwetsbare burgers volstaat een korting of begeleiding spijtig genoeg vaak niet.

Het iedereen-verdient-vakantiefonds richt zich daarom ook op deze meest kwetsbare mensen en gezinnen uit onze samenleving. Het is een mooie aanvulling op de huidige werking. Niet voor niets ontstaat dit initiatief in de zomer van 2020. Deze groep van mensen heeft het tijdens de lockdown vaak extra moeilijk gehad en verdient meer dan ooit even een ‘break’ en wat ademruimte.

Wie steunen we?

Het iedereen-verdient-vakantiefonds richt zich op de meest kwetsbare burgers: mensen in kansarmoede en/of met sociale of fysieke drempels. Zeker dit jaar is er extra nood aan vakantieondersteuning. Deze groep heeft het tijdens de lockdown al vaak extra moeilijk gehad: kleine woning, geen tuin, ... geen begeleiding om naar buiten te gaan.

De selectie gebeurt door het Steunpunt Vakantieparticipatie, met de hulp van het Netwerk Tegen Armoede en een onafhankelijk comité. Hierdoor garanderen we dat we die mensen bereiken die omwille van financiële situatie al veel zomers thuisblijven en nu eindelijk eens kunnen ontspannen.

Wie zijn initiatiefnemers?

Dit iedereen-verdient-vakantiefonds is ontstaan door een samenwerking tussen de Koepel van Attracties & Musea, het Steunpunt Vakantieparticipatie – Toerisme Vlaanderen en met de steun van het Netwerk Tegen Armoede. Stuk voor stuk zijn ze overtuigd van de positieve effecten van vakantie.

“Als Koepel van Attracties & Musea weten we als geen ander hoe uitstappen en vakanties mensen in armoede mentaal sterker maken en hun sociaal netwerk vergroten. Samen met onze leden doen we inspanningen om betaalbare uitstapjes aan te bieden. Met dit project willen we gezinnen, die dat zelf niet kunnen betalen, de gelegenheid geven om er toch op uit te trekken. Om het met de woorden van Nelson Mandela te zeggen: “Zolang er armoede bestaat is er geen echte vrijheid”. Draag jij ook je steentje bij? Aldus Militza Kuipers, voorzitter Koepel Attracties & Musea vzw.